Przekaż jeden procent podatku

Nasi partnerzy

  • Liga Obrony Kraju
  • Szkoła matematyki, matura, kursy maturalne, matematyka
  • Hurtowania BHP
Snajper
Facebook

O nas

Historia koła

Koło Strzeleckie i Sportów Obronnych Ligi Obrony Kraju „POGRANICZNIK” w Bydgoszczy utworzono 6 czerwca 2012 r. W dniu tym odbyło się spotkanie założycielskie a jednocześnie wyborcze walne zebranie, na którym wybrano władze Koła w osobach:

  • Prezesa Zarządu: Przemysława Zalewskiego,
  • Wiceprezesa Zarządu: Łukasza Racinowskiego,
  • Sekretarza Zarządu: Patrycji Grzecza,
  • Skarbnika Zarządu: Macieja Żmudziejewskiego,
  • Członka Zarządu: Przemysława Rochowiaka,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła: Michała Wieczerzaka,
  • Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła: Joanny Stachowiak-Zalewskiej.

W skład członków Koła wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej i innych służb mundurowych np.: Policji oraz osoby cywilne rekomendowane przez w/w funkcjonariuszy.

Impulsem do utworzenia Koła było spotkanie z Mirosławem Wachowiakiem specjalistą ds. uzbrojenia Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju (byłym żołnierzem jednostek specjalnych) w trakcie I Międzynarodowych Mistrzostw Strzeleckich Służb Mundurowych „UNIFORM” Bydgoszcz 02-03 czerwiec 2012 r.

Mirosław Wachowiak reprezentował na zawodach Koło Żołnierzy Rezerwy LOK. Natomiast członkowie Koła reprezentowali Placówkę Straży Granicznej w Bydgoszczy.

W trakcie rozmowy poruszaliśmy potrzebę przeprowadzania większej liczby treningów strzeleckich w celu podwyższania umiejętności strzeleckich przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mirosław Wachowiak zaproponował nam utworzenie Koła Strzeleckiego przy Lidze Obrony Kraju. Utworzenie Koła zapewniało dostęp do broni strzeleckiej, strzelnicy oraz amunicji po niewielkich kosztach, co miało niewątpliwy wpływ na powstanie Koła.

Celem Koła jest szkolenie w  zakresie strzelectwa, podwyższanie umiejętności strzeleckich, udział w zawodach strzeleckich oraz uprawianie innych sportów obronnych. Członkowie Koła poprzez trening strzelecki przygotowują się do okresowych egzaminów strzeleckich wymaganych w miejscu pełnionej służby. Inni członkowie Koła posiadający większe doświadczenie w strzelectwie biorą udział w zawodach strzeleckich. Natomiast dla „cywili” jest to pierwszy kontakt z bronią, dlatego też dzięki treningowi uczą się podstaw strzelania.

W trakcie działalności Koła w 2012 r. jego członkowie uczestniczyli w Zawodach Strzeleckich w m. Godawa, XXVII Wojewódzkich Otwartych Zawodach Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy czy w Zawodach o „Puchar Prezesa Bydgoskiego Klubu Strzeleckiego LOK”.

Koło Strzeleckie i Sportów Obronnych LOK „POGRANICZNIK” w Bydgoszczy
zrzesza funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Członkami Koła mogą być osoby cywilne ale po rekomendacji w/w funkcjonariuszy.
Prezes Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Przemysław Zalewski

Wiceprezes Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Łukasz Racinowski

Skarbnik Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Maciej Żmudziejewski

Sekretarz Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Patrycja Grzecza

Członek Zarządu Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Przemysław Rochowiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Michał Wieczerzak

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła SiSO
LOK "POGRANICZNIK"
Joanna Stachowiak - Zalewska